Online Vásárlás Kisokos
Nyitólap / Online Vásárlás Kisokos

Online Vásárlás Kisokos

 

Ezek kötelező érvényű előírások, de ahol lehetőségünk van mi ott jóval többet teszünk, lásd pl. a 14 napos kötelező elállási határidő helyett 30 napot biztosítunk neked!

Jelen összeállítást szórul-szóra, mindenfajta igazítás és személyre szabás nélkül a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületétől » idézzük, és tartjuk magunkra nézve kötelező érvényűnek.

Napjainkban a webáruházból történő vásárlás egyre nagyobb teret hódít. Nemtől és kortól függetlenül mind több fogyasztó dönt a vásárlás e formája mellett, és rendel terméket, vagy igényel szolgáltatást az internet segítségével. A számítógép előtt ülve megrendelni a kiszemelt terméket valóban kényelmes, és sokszor még pénzt is megspórolhatunk vele, de vajon ismerjük annak veszélyeit, és fel vagyunk készülve azok felismerésére, illetve elhárítására? Tudjuk azt, ha a megrendelt termék mégsem tetszik, akkor 14 naptári napon belül elállhatunk a szerződéstől? Mit tegyünk, ha nem a megrendelt terméket kaptuk, vagy az sérülten érkezett meg?

Ezekre, és sok más hasonló kérdésre is választ kaphat az internetes kereskedelemmel kapcsolatos összeállításunkban.

forrás: FOME Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete »

 

Miért nevezzük az internetes vásárlás távollévők között kötött szerződésnek?

Az internetes vásárlás során a felek egyidejűleg fizikailag nincsenek jelen, a szerződéskötés az eladó által működtetett internetes webáruházban egérrel történő kattintással, vagy e-mail útján történő rendeléssel valósul meg.

Milyen előnyökkel jár az internetes vásárlás?

 • Nem számít a földrajzi távolság. Otthonról akkor is kényelmesen meg tudjuk rendelni az árut, ha éppen betegek vagyunk, vagy a távolság miatt túl sok időt, energiát jelentene elmenni az üzletbe.
 • A nyitvatartási időre tekintet nélkül, a nap 24 órájában lehet vásárolni.
 • Az interneten könnyedén össze tudjuk hasonlítani a termékeket,
  • Az ár-összehasonlító oldalakon össze tudjuk vetni, hogy melyik termék felel meg az igényeinknek és pénztárcánknak
  • Véleményeket/értékelést is olvashatunk, arról ki hogyan van megelégedve a termékkel; célszerű a forgalmazótól, gyártótól független oldalakon böngészni.
 • Az árut közvetlenül a lakóhelyünkre - vagy ahova kérjük - ki is szállítják.

Milyen kockázatokkal találkozhatunk?

Termékkel kapcsolatban

 • Csak csekély információ áll rendelkezésre
 • Nem tudjuk kézbe venni, felpróbálni, kipróbálni
 • Nem tudjuk, hogy a termékről állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak

Kereskedővel kapcsolatban

 • Nem tudjuk, hogy a terméket eladó kereskedő valóban létezik-e
  Különös kockázattal járhat, ha étrend-kiegészítőt vagy gyógyszert vásárolunk a neten

Tanácsok rendelés előtt

 • Olvassuk el az ÁSZF-et
 • A vásárlási feltételeket mentsük le a gépre és nyomtassuk ki, így később bizonyítani tudjuk milyen tájékoztatás volt hozzáférhető a honlapon a rendeléskor
 • Célszerű internetes vásárlások céljából egy külön e-mail címet létrehozni, így elkerülhetjük a kéretlen elektronikus leveleket
 • Vásárlás előtt minden esetben győződjünk meg a webáruház üzemeltetőjének (szolgáltató, a termék eladója) személyéről
  Tisztában kell azzal lennünk, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható „.hu” kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarországon letelepedett vállalkozó. Tudjunk róla, hogy a „.hu” domain nevet a magyar cégek mellett külföldi vállalkozások is használhatják. A domain név használójának személyéről a www.domain.hu honlapon működő ingyenes domain regiszterben szerezhetünk információt.

Miről kell tájékoztatni a Vállalkozásnak a Fogyasztót a szerződéskötés előtt?

A vállalkozás a szerződéskötést megelőzően köteles írásban vagy – a fogyasztó beleegyezésével - tartós adathordozón világos és közérthető nyelven tájékoztatni a fogyasztót a

 • Azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni,
 • Vállalkozás elérhetőségeiről,
 • Szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól,
 • Fizetendő ellenértékről,
 • Elállás jogáról.

Mit tehetünk, ha a rendelés során rosszul írtunk be egy adatot?

A vállalkozás köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (elirtunk egy adatot, vagy olyan termék is belekerült a kosárba, amit nem szeretnénk megvenni) a megrendelés előtt kijavíthassa. E célra szolgál az internetes áruházak Kosár funkciója, amely egy virtuális bevásárló kosárként tárolja és összesíti a megrendeléseket, és ott tételeket törölni és hozzáadni is lehet.

Honnan tudhatjuk, hogy a megrendelésünk sikeres volt?

A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Ez a gyakorlatban egy válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. A megerősítés elmaradása esetén a fogyasztót nem köti megrendelése, és nem köteles a leszállított termék átvételére.

Mit tehetünk, ha utólag meggondoljuk magunkat?

A fogyasztót internetes vásárlás esetén indoklás nélküli elállási jog illet meg, amit néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhat.

Mit takar az indoklás nélküli elállási jog?

A fogyasztó az elállási jog alapján akkor is visszaléphet a szerződéstől, ha a termék nem hibás, csupán az nem tetszik neki, vagy úgy gondolja, hogy nincs rá szüksége. Az elállás alapján a vállalkozás a termék visszaküldése ellenében köteles annak ellenértékét visszafizetni.

Ha vállalkozás rendel terméket, megilleti-e az elállás joga?

Nem, az interneten történő vásárlás esetén az elállás joga csak a fogyasztókat illeti meg.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk az elállási jogot?

Termék megrendelése esetén az átvétel napjától, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal.

A termék átvételének időpontját nyugtával tudjuk igazolni, ha nem küldenek, akkor az átvételi elismervényről célszerű másolatot készíteni.

Fontos tudni, hogy elállási jogunkat a szerződéskötés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk.

Milyen időtartamon belül kell a terméket visszaküldeni a vállalkozásnak?

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Ki viseli a termék visszaküldésének költségét?

A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Milyen időtartamon belül köteles a vállalkozás a termék ellenértékét visszafizetni?

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is).

Visszatarthatja-e a Vállalkozás a termék ellenértékének egy részét arra hivatkozással, hogy a Fogyasztó a terméket kipróbálta és ezért annak értéke csökkent?

A fogyasztó a terméket annak kézhezvételét követő kipróbálhatja, csak termékben bekövetkező olyan mértékű értékcsökkenésért felel, mely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladja.

Előfordulhat-e olyan eset, amikor az elállási jog meghosszabbodik?

Ha a vállalkozás az elállási jogról való tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó a termék átvételét követő 12 hónap 14 napig elállhat a vásárlástól.

Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja számunkra a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz.

Milyen esetben nem illet meg az elállási jog?

 1. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. A termék ára, illetve a szolgáltatás díja a pénzpiac eladó által nem irányítható ingadozásától függ. Példaként említhető a háztartási tüzelőolaj, és egyéb olajszármazékok. Fontos, hogy nem tartozik e kivétel alá az az esetkör, amikor az áringadozást a nemzeti valuták árfolyamainak változása eredményezi.
 3. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (Például ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el);
 4. Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág);
 5. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például használt fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend-kiegészítők) Fontos tudni, hogy a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba.;
 6. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl: üzemanyag);
 7. Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor (például a spekulatív célú szerződések megkötését követően hosszú idő elteltével szállított borokra, ahol az érték a piac ingadozásainak a függvénye.) ;
 8. Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (például hétvégén vízvezeték szerelőt hívunk házhoz, úgy a termék megjavítása után ettől a szolgáltatástól nem állhatunk el.)
 9. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.;
 10. Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében. Természetesen az úgynevezett fix áras árveréseknél (amikor a vételár előre meghatározott, és nem kerül sor licitálásra) az általános szabályok szerint gyakorolhatjuk elállási jogunkat.;
 12. A rendelet alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél;
 13. Ha online letöltéssel elérhető digitális adattartalmat (pl.: zene, film, játék vagy más szoftver) vásárolunk, elvesztjük elállási jogunkat, ha a vállalkozás kifejezett, előzetes beleegyezésünkkel megkezdte a teljesítést, és a beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkoztunk arról is, hogy tudomásul vesszük az elállási jog elvesztését.

Jó tudni… Az elállási jog gyakorlása alóli kivételek esetén bár jogszabály erre nem kötelezi, a vállalkozás saját üzletpolitikája alapján mégis dönthet úgy, hogy biztosítja a fogyasztók számára e jogot.

Hová kérhetjük a megrendelt termék kiszállítását?

Az internetes vásárlás előnye, hogy a termék kiszállítását nemcsak lakóhelyünkre, de munkahelyünkre vagy más általunk választott címre, átvevőpontra (pl:Pick Pack Pont, PostaPont, Webox) is kérhetjük. A vevőszolgálattal vagy üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások az üzletükben is biztosíthatják a termék átvételét.

Jó tudni… Az elállási jog érvényesítése nem függ attól, hogy a fogyasztó a terméket hol vette át. A vállalkozás a határidőben történő elállás esetén nem tagadhatja meg a termék ellenértékének visszafizetését arra hivatkozással, hogy annak átvételére üzlethelyiségében vagy más átvevőponton került sor.

Mire figyeljünk oda a termék átvétele során?

Elsőként alaposan vizsgáljuk meg a termék csomagolását, győződjünk meg annak sértetlenségéről.

Majd bontsuk ki a csomagot, és nézzük meg, hogy a megrendelt termék található-e benne, illetve ellenőrizzük annak állapotát, és bizonyosodjuk meg arról, hogy a csomag tartalmazza a szükséges dokumentumokat (számla, használati-kezelési útmutató). Amennyiben bármilyen hibát, hiányosságot észlelünk, nyomban jelezzük a futárnak, és kérjük annak jegyzőkönyvbe vételét.

Ki felelős azért, ha a megrendelt termék a kiszállítás során megsérül?

Mindaddig, amíg a terméket a fogyasztó át nem veszi, a termék épségéért a vállalkozás felel akkor is, ha a kiszállítást postai alkalmazott vagy futárcég végezte.

Mit tehetünk, ha a csomagban nem a megrendelt termék található?

Amennyiben ezt már a futár jelenlétében észleljük, ne vegyük át a terméket. Ha csak később észleljük a csomag téves tartalmát, mindenképpen írásban jelezzük a vállalkozásnak, és a termék visszaküldése ellenében kérjük a megrendelt termék megküldését.

Hibás termék esetén milyen jogok illetnek meg?

Ha az elállásra nyitva álló határidő elteltét követően a termékben hiba jelentkezik, ebben az esetben is megilletnek az új Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossági jogok.